I fidanzati


Kærestefolkene (Toppen og bolden)


Un trottolino e una palla stavano in un cassetto insieme a altri giocattoli e il trottolino propose alla palla: "Perché non ci fidanziamo, dato che siamo insieme nel cassetto?" ma la palla che era fatta di marocchino e si credeva una signorina per bene non volle neppure rispondere.
Toppen og bolden lå i skuffe sammen mellem andet legetøj, og så sagde toppen til bolden: "Skal vi ikke være kærestefolk, siden vi dog ligger i skuffe sammen"; men bolden, der var syet af safian, og bildte sig lige så meget ind, som en fin frøken, ville ikke svare på sådant noget.

II giorno dopo venne il bambino che possedeva quei giocattoli, prese il trottolino, lo dipinse di rosso e giallo e vi piantò nel mezzo un chiodo di ottone; ci stava proprio bene soprattutto quando girava.
Næste dag kom den lille dreng, der ejede legetøjet, han malede toppen over med rødt og gult, og slog et messingsøm midt i den; det så just prægtigt ud, når toppen svingede rundt.

"Mi guardi!" disse il trottolino alla palla. "Che cosa ne dice adesso? non possiamo fidanzarci? Stiamo proprio bene insieme, lei salta e io danzo! nessuno potrebbe essere più felice di noi."
"Se på mig!" sagde den til bolden. "Hvad siger De nu? skulle vi så ikke være kærestefolk, vi passer så godt sammen, De springer og jeg danser! lykkeligere end vi to kunne ingen blive!"

"Lei crede?" rispose la palla "forse non sa che mio padre e mia madre sono state pantofole di marocchino, e che io ho una valvola in vita!"
"Så, tror De det!" sagde bolden, "De ved nok ikke, at min fader og moder har været safianstøfler, og at jeg har en prop i livet!"

"Va bene, ma io sono in legno di mogano!" replicò il trottolino "e mi ha tornito il sindaco del paese personalmente: possiede un tornio e si è divertito moltissimo!"
"Ja, men jeg er af mahognitræ!" sagde toppen, "og byfogeden har selv drejet mig, han har sin egen drejebænk, og det var ham en stor fornøjelse!"

"Devo crederle?" chiese la palla.
"Ja, kan jeg stole på det!" sagde bolden.

"Che io non venga più fatto rotolare, se dico una bugia!" esclamò il trottolino.
"Gid jeg aldrig få pisk om jeg lyver!" svarede toppen.

"Lei parla bene" concluse la palla "ma io non posso accettare sono quasi fidanzata con un rondone! Ogni volta che sono per aria, si affaccia dal nido e mi dice: "Accetta? accetta?" e ora ho già detto di sì dentro di me, e questo è quasi un fidanzamento! Ma le prometto che non la dimenticherò mai!"
"De taler meget godt for Dem!" sagde bolden, "men jeg kan dog ikke, jeg er så godt som halv forlovet med en svale! hver gang jeg går til vejrs, stikker den hovedet ud af reden og siger: "Vil De?" og nu har jeg indvortes sagt ja, og det er så godt som en halv forlovelse! men jeg lover Dem, jeg skal aldrig glemme Dem!"

"Che bella consolazione!" commentò il trottolino, e da allora non si parlarono più.
"Ja, det skal stort hjælpe!" sagde toppen, og så talte de ikke til hinanden.

Il giorno dopo la palla venne tolta dal cassetto, il trottolino vide come veniva lanciata in alto, sembrava un uccello; alla fine non la si scorgeva più; ma ogni volta ritornava indietro, e poi quando toccava terra spiccava un altro gran salto, e questo a causa della nostalgia o della valvola che aveva in vita.
Næste dag blev bolden taget frem; toppen så, hvor den fór højt op i luften, ligesom en fugl, man kunne til sidst slet ikke øjne den; hver gang kom den tilbage igen, men gjorde altid et højt spring, når den rørte jorden; og det kom enten af længsel, eller fordi den havde en prop i livet. Den niende gang blev bolden borte og kom ikke mere igen; og drengen søgte og søgte, men borte var den.

Al nono salto la palla sparì e non tornò più indietro; il bambino la cercò a lungo, ma non la trovo più.
"Jeg ved nok, hvor den er!" sukkede toppen, "den er i svalereden og er gift med svalen!"

"Io so dove è finita!" sospirò il trottolino. "Si trova nel nido del rondone e si è sposata con lui."
Jo mere toppen tænkte derpå, des mere indtaget blev han i bolden; just fordi han ikke kunne få hende, derfor tog kærligheden til; at hun havde taget en anden, det var det aparte ved det; og toppen dansede rundt og snurrede, men altid tænkte den på bolden, der i tankerne blev kønnere og kønnere. Således gik mange år - og så var det en gammel kærlighed.

Più pensava alla palla, più il trottolino se ne innamorava; proprio perché non poteva averla, provava sempre più amore, e il fatto che lei avesse scelto un altro era quello che più gli dispiaceva. Rotolava e girava su se stesso, ma continuava a pensare alla palla, che nell'immaginazione diventava sempre più graziosa. Così passarono molti anni e quello divenne un antico amore.
Og toppen var ikke ung mere -! men så blev den en dag hel og holden forgyldt; aldrig havde den set så dejlig ud; den var nu en guldtop og sprang, så det snurrede efter. Jo, det var noget! men med ét sprang den for højt og, – borte var den!

Il trottolino non era più giovane! Un giorno venne dorato da cima a fondo: non era mai stato così bello. Ora era un trottolino dorato e saltava e girava a più non posso. Che divertimento! ma a un certo momento saltò troppo in alto e... sparì!
Man søgte og søgte, selv nede i kælderen, den var dog ikke at finde.

Lo cercarono a lungo, persino in cantina, ma non riuscirono a trovarlo. Dov'era finito?
- Hvor var den?

Era caduto nel deposito della spazzatura dove c'era di tutto: torsoli di cavolo, manici di scopa e tanti calcinacci caduti dalla grondaia.
Den var sprunget i skarnfjerdingen, hvor der lå alle slags, kålstokke, fejeskarn og grus, der var faldet ned fra tagrenden.

"Adesso sono a posto! qui perderò presto la doratura, e guarda un po' con chi mi tocca stare!" e intanto sbirciava verso un lungo torsolo di cavolo che era stato rosicchiato fin troppo, e verso uno strano oggetto rotondo che sembrava una vecchia mela, ma non era una mela, bensì una vecchia palla, che per tanti anni era rimasta sulla grondaia e che l'acqua aveva afflosciato.
"Nu ligger jeg rigtignok godt! her kan snart forgyldningen gå af mig! og hvad det er for nogle prakkere jeg er kommet imellem!" og så skævede den til en lang kålstok, der var pillet alt for nær, og til en underlig rund ting, der så ud som et gammelt æble; – men det var intet æble, det var en gammel bold, der i mange år havde ligget oppe i tagrenden, og som vandet havde sivet igennem.

"Fortunatamente è arrivato qualcuno del mio ceto con cui poter parlare!" esclamò la palla osservando il trottolino dorato. "Io sono fatta di marocchino, cucita da una damigella. E ho una valvola in vita, ma nessuno lo capirebbe ora! Stavo per sposarmi con un rondone, quando caddi sulla grondaia e lì rimasi per cinque anni affondata nell'acqua. È molto tempo, mi creda, per una signorina."
"Gud ske lov, der dog kommer en af ens lige, som man kan tale med!" sagde bolden og betragtede den forgyldte top. "Jeg er egentlig af safian, syet af jomfruhænder, og har en prop i livet, men det skulle ingen se på mig! jeg var lige ved at holde bryllup med en svale, men så faldt jeg i tagrenden, og der har jeg ligget i fem år og sivet! Det er en lang tid, kan de tro, for en jomfru!"

Ma il trottolino non disse nulla, pensava al suo antico amore, e più la ascoltava, più si convinceva che era lei.
Men toppen sagde ikke noget, han tænkte på sin gamle kæreste, og jo mere han hørte, desto klarere blev det ham, at det var hende.

Poi giunse la domestica per vuotare il secchio della spazzatura e "Eccolo qui, il trottolino dorato!" esclamò.
Da kom tjenestepigen og ville vende fjerdingen: "Hejsa, der er guldtoppen!" sagde hun.

Il giocattolo venne così riportato nella stanza con tutti gli onori; della palla invece non si seppe nulla e il trottolino non parlò mai più del suo antico amore; l'amore passa quando la propria amata è rimasta cinque anni a marcire in una grondaia; non la si riconosce nemmeno, se la si incontra nel deposito della spazzatura.
Og toppen kom igen i stuen til stor agt og ære, men bolden hørte man intet om, og toppen snakkede aldrig mere om sin gamle kærlighed; den går over, når kæresten har ligget fem år i en vandrende og sivet, ja man kender hende aldrig igen, når man møder hende i skarnfjerdingen.